KLASSIKALE TESTAFNAME

 • Studenten in de (voor)examenklassen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de online/klassikale afname van de  studiekeuze tests van Opnieuw Kiezen/TalentFocus (Persoonlijkheidstest (gebaseerd op Big-Five persoonskenmerken) en een Studie-Interessetest (gericht op 300 HBO/WO studies).
 • In een nabespreking op school (eventueel met ouders) worden de resultaten van de tests besproken en gekoppeld aan verschillende studiekeuzemogelijkheden.
 • Deelnemende scholen : Onze Lieve Vrouwe Lyceum;  Stedelijk Gymnasium Breda.

Ondersteuning DECANEN:

Het kan gebeuren dat een decaan wegens tijdgebrek tijdelijk behoefte heeft aan extra ondersteuning. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

 • Testafname
 • Het voeren van studiekeuzegesprekken
 • Onderzoek: (capaciteiten, interesse, persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen, motivatie en werkhouding.

Ondersteuning ONDERWIJS:

 • Bij toelating: wanneer de adviezen van de basisschool afwijken van de CITO score.
 • Bij determinatie-onderzoek: zit een leerling op het juiste niveau en wie zijn de risicoleerlingen (risico op afstroom in niveau).

Risicoprofielen voor de onderbouw

Kent u uw potentiele risicoleerlingen? Groepsgewijze onderzoeken tonen aan of de leerling op het juiste niveau zit en wie de risicoleerlingen zijn. Elke leerling krijgt een profiel op basis van aanleg, vaardigheden, werkhouding en gedrag met overzichtelijke rapportages voor de leerling, mentor en het schoolmanagement.

Voordelen van de risicoprofielen:

 • combineert intelligentieonderzoek met onderzoek naar gedrag, houding en motivatie
 • uitstekende voorspellende waarde
 • scherpe risicoprofielen met meest geschikt onderwijsniveau inclusief kansen en risico’s
 • richtlijnen voor begeleiding om gesignaleerde risico’s te beperken
 • overzichtelijke rapportage op leerling-, mentor- én managementniveau

Het opstellen van risicoprofielen wordt gedaan in samenwerking met Omega Advies en Coaching. www.omega-adviseurs.nl